Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Νεοελληνική γλώσσα γ΄: Μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο
Λόγια (ή σκέψεις) που εκφράζονται άμεσα ή απευθείας στον ευθύ λόγο μπορούν να μεταφέρονται από τρίτους και τότε μετασχηματίζονται σε πλάγιο λόγο με την προσθήκη του κατάλληλου ρήματος εξάρτησης. Με τον τρόπο αυτό οι κύριες προτάσεις μετατρέπονται σε δευτερεύουσες και η επιλογή του ρήματος εξάρτησης σχετίζεται με το είδος της δευτερεύουσας που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Συγκεκριμένα οι μετατροπές που γίνονται είναι οι ακόλουθες.

Οι κύριες προτάσεις κρίσης (ή αποφαντικές) τρέπονται σε δευτερεύουσες ειδικές.
Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας (ή προστακτικές) τρέπονται σε δευτερεύουσες βουλητικές.
Οι κύριες ερωτηματικές (ευθείες ερωτήσεις) και επιφωνηματικές προτάσεις τρέπονται σε πλάγιες ερωτηματικές.
Προσοχή: Οι προτάσεις που είναι δευτερεύουσες στον ευθύ λόγο παραμένουν δευτερεύουσες και στον πλάγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου