Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Αρχαία Ελληνικά: Ουσιαστικά Β΄ κλίσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Αρσενικά σε -ος 
Θηλυκά σε -ος
Ουδέτερα σε -ον 
 
Παρατηρήσεις
 • Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β΄ κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις σε όλες τις πτώσεις και στους δύο αριθμούς.
 • Τα ουδέτερα έχουν τρεις πτώσεις ίδιες (ονομαστική, αιτιατική, κλητική) σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. 
Τονισμός
 • Τα οξύτονα ουσιαστικά β΄ κλίσης παίρνουν οξεία στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική και περισπωμένη στη γενική και δοτική και στους δύο αριθμούς.
 • Τα προπαροξύτονα ουσιαστικά (αρσενικά και θηλυκά) β΄ κλίσης κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή στη γενική και δοτική ενικού, καθώς και στη γενική, δοτική και αιτιατική πληθυντικού.
 • Ο παραπάνω κανόνας ισχύει και για τα προπαροξύτονα ουδέτερα β΄ κλίσης σε όλες τις πτώσεις εκτός από την αιτιατική πληθυντικού (αφού είναι ίδια με την ονομαστική του ίδιου αριθμού). 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
 • Η κατάληξη -οι (ονομαστική και κλητική πληθυντικού) είναι βραχύχρονη.
 • Η κατάληξη στα ουδέτερα είναι βραχύχρονη.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου