Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Αρχαία Ελληνικά: Ουσιαστικά Α΄ κλίσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


Α΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Θηλυκά σε /
Αρσενικά σε -ας / -ης 
 
Παρατηρήσεις
  • Στα θηλυκά σε το α της κατάληξης στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού είναι καθαρό (διατηρείται στη γενική και δοτική ενικού), εφόσον προηγείται φωνήεν ή ρ και είναι κανονικά μακρό.
  • Στα θηλυκά σε το α της κατάληξης στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού είναι μη καθαρό (μετατρέπεται σε -η στη γενική και δοτική ενικού), εφόσον προηγείται σύμφωνο (εκτός από ρ) και είναι κανονικά βραχύ.

  • Στα αρσενικά η γενική ενικού λήγει σε -ου.
  • Τα αρσενικά σε -της (καθώς επίσης και σε -πώλης, -άρχης, -μέτρης, -τρίβης, -ώνης) σχηματίζουν την κλητική ενικού σε (με α βραχύ).
Τονισμός
  • Όλα τα ουσιαστικά της α΄ κλίσης στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη λήγουσα και παίρνουν περισπωμένη (-ῶν).
  • Τα προπαροξύτονα ουσιαστικά α΄ κλίσης επιπλέον κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή στη γενική και δοτική ενικού, καθώς και στη δοτική και αιτιατική πληθυντικού.
  • Τα οξύτονα ουσιαστικά α΄ κλίσης παίρνουν οξεία στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική και περισπωμένη στη γενική και δοτική και στους δύο αριθμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
  • Η κατάληξη -αι (ονομαστική και κλητική πληθυντικού) είναι βραχύχρονη.
  • Η κατάληξη -ας στην α΄ κλίση γενικά είναι μακρόχρονη.
  • Η κατάληξη της κλητικής των αρσενικών σε -της είναι βραχύχρονη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου