Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Αρχαία Ελληνικά: Επίθετα Β΄ κλίσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΒ΄ ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Τρικατάληκτα σε -ος -η -ον
Τρικατάληκτα σε -ος -α -ον
Δικατάληκτα  σε -ος -ος -ον


Σχηματισμός του θηλυκού
  • Το θηλυκό λήγει σε , όταν πριν από την κατάληξη του αρσενικού προηγείται σύμφωνο (εκτός από ρ).
  • Το θηλυκό λήγει σε , όταν πριν από την κατάληξη του αρσενικού προηγείται φωνήεν ή ρ.
  • Το θηλυκό σχηματίζεται με τις καταλήξεις του αρσενικού, όταν το επίθετο είναι σύνθετο (και απλά επίθετα β΄ κλίσης μπορούν να είναι δικατάληκτα, βλ. Γραμματική της α.ε. §161 β-γ, σ.97-8).  

Κλίση
  • Το αρσενικό γένος ακολουθεί τη β΄ κλίση των αντίστοιχων ουσιαστικών.
  • Το θηλυκό γένος στα τρικατάληκτα ακολουθεί την α΄ κλίση των αντίστοιχων ουσιαστικών, ενώ στα δικατάληκτα ακολουθεί τη β΄ κλίση.
  • Το ουδέτερο γένος ακολουθεί τη β΄ κλίση των αντίστοιχων ουσιαστικών.

Τονισμός
  • Στο θηλυκό των προπαροξύτονων τρικατάληκτων επιθέτων ο τόνος κατεβαίνει στην παραλήγουσα σε όλο τον ενικό αριθμό (δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα, επειδή η λήγουσα είναι μακρόχρονη).
  • To θηλυκό των τρικατάληκτων επιθέτων στον πληθυντικό ακολουθεί τον τονισμό του αρσενικού (με διαφορετικές καταλήξεις), βλ. Γραμματική της α.ε. §158-159.2, σ.95-6 (στο επίθετο δίκαιος-α-ον).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου