Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Αρχαία Ελληνικά: Μετοχές ενεργητικής φωνής / κλίση


Κλίση
  • Το αρσενικό γένος ακολουθεί τη γ΄ κλίση των οδοντικόληκτων ουσιαστικών σε -ων / -οντος (μτχ. ενεστώτα / μέλλοντα), σε -ας / -αντος (μτχ. αορίστου) ή σε -ς / -τος (μτχ. παρακειμένου).
  • Το θηλυκό γένος ακολουθεί την α΄ κλίση των ουσιαστικών (στις μετοχές ενεστώτα, μέλλοντα, αορίστου με μη καθαρό και στη μετοχή παρακειμένου με καθαρό).
  • Το ουδέτερο γένος ακολουθεί την κλίση του αρσενικού, με μόνη διαφορά ότι έχει τις τρεις ίδιες πτώσεις σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Προσοχή! 
Στις μετοχές η κλητική ενικού είναι πάντοτε ίδια με την ονομαστική ενικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου