Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Νεοελληνική γλώσσα α΄: Δημοσιογραφική είδηση

Παραγωγή γραπτού λόγου
Είδος κειμένου: δημοσιογραφική είδηση

Η δημοσιογραφική είδηση είναι μια μορφή αφήγησης επίκαιρων γεγονότων, που προορίζεται για τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες, ιστολόγια). Περιλαμβάνει 2-3 παραγράφους τουλάχιστον.
* Τίτλος
Μια λέξη ή μια σύντομη φράση αντιπροσωπευτική για το περιεχόμενο - συνήθως δεν περιέχει ρήματα. Μπορεί να είναι κυριολεκτικός ή μεταφορικός.
* παράγραφος: γεγονός - πρόσωπα - τόπος - χρόνος
Περιέχει μια σύντομη αναφορά στο θέμα που αποτελεί την είδηση, απαντώντας στα ερωτήματα   ποιος; / πού; / πότε; / τι;
* παράγραφος: σειρά γεγονότων - αιτία
Περιλαμβάνει την αναλυτική αφήγηση των επιμέρους γεγονότων-πράξεων που συνδέονται με την είδηση, χρονολογικά. Επίσης μπορεί να εξηγούνται οι λόγοι (γιατί;).

Στη συνέχεια δίνονται δευτερεύουσες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της είδησης, μαρτυρίες προσώπων ή σχόλια και απόψεις του συντάκτη της είδησης και μια σύντομη κατακλείδα/συμπέρασμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου